2016Przetargi

Zawiadomienie o wynikach przetargów

W wyniku przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dnia dnia 17 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Klimontowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olbierzowicach (po starej szkole podstawowej) położonej na działce ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. nie zostało wpłacone wadium oraz nie zgłosił się żaden oferent.

W wyniku przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dnia 17 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Klimontowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, budynek po byłej kotłowni położonej na działkach ewid. 13/2 i 35/1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 7813/188576 o powierzchni 5202 m² nie zostało wpłacone wadium oraz nie zgłosił się żaden oferent.