2017Przetargi

Zawiadomienie o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dnia 28 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Klimontowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej położonej w Olbierzowicach (po starej szkole podstawowej) położonej na działce ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. nie zostało wpłacone wadium oraz nie zgłosił się żaden oferent.