2020Przetargi

Zawiadomienie o wyniku przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego dnia 27 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej położonej w Olbierzowicach (po starej szkole podstawowej) położonej na działce ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. nie zostało wpłacone wadium oraz nie zgłosił się żaden oferent.