Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Klimontowie w 2020 r.