Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Klimontowie w 2021 r.