AktualnościRolnictwo

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – przymrozki

Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje o możliwości zgłaszania  szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych, które miało miejsce w okresie od dnia 26.04.2021 r. do dnia 27.04.2021 r.
Do wniosku o oszacowanie szkód producent rolny dołącza kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Uwaga:
Wnioski należy składać niezwłocznie do skrzynki podawczej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP, bądź na adres e-mail: klimontow@klimontow.pl

Wniosek