AktualnościOgłoszenia

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel

Gmina Klimontów planuje przystąpić do sprzedaży węgla na zasadach określonych w procedowanej przez Rząd Polski ustawie, regulującej zasady sprzedaży węgla przez samorządy.

Ilość węgla, która będzie dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego zostanie określona w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel poprzez złożenie formularza dostępnego w załączniku.

Formularz należy przesłać niezwłocznie na adres poczty elektronicznej klimontow@klimontow.pl lub złożyć osobiście na sekretariacie urzędu.

Uwaga!
Formularz zapotrzebowania na węgiel to nie wniosek. Wnioski będą składane w późniejszym terminie.