AktualnościRolnictwo

Zgłoś wniosek o szacowanie strat

Uwaga rolnicy

Urząd Gminy w Klimontowie, informuje iż zgodnie z monitoringiem suszy (http://www.susza.iung.pl/) obszar gminy Klimontów dotknięty jest długotrwałą suszą. Wobec powyższego zostaną uruchomione prace Komisji Gminnej.

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej może następować tylko w kategoriach gleb zagrożonych suszą w danej miejscowości i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w monitoringu suszy .

Kategoria gleby Uprawa zagrożona wystąpieniem suszy
I – bardzo lekka Zboża ozime, zboża jare, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
II – lekka Zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, roślin strączkowe
IIII – średnia przeważa na terenie gminy Zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki
IV – ciężka brak

Szacowanie strat może się odbyć wyłącznie przed zbiorem danej uprawy.

Wnioski o oszacowanie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, pok. Nr 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r.

Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

WNIOSEK