Żłobek

Żłobek w Klimontowie – Kraina Malucha

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy, polegające na utworzeniu w 2020r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnieniu ich funkcjonowania w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „MALUCH+” 2020.