AktualnościOgłoszenia

Zmiana organizacji ruchu

Zawiadamiamy o planowanym terminie wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z realizacją zadań:

  1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci o długości 439m w miejscowości Szymanowice Dolne” w terminie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 24.11.2022 r.
  2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice – Adamczowice w miejscowości Adamczowice na długości 680 m” w terminie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 24.11.2022 r.
  3. „Rozbudowa drogi gminnej Beradz – Kolonia Łownica na długości 820 m” w terminie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 24.11.2022 r.,

w celu wykonania robót związanych z budową dróg gminnych przez Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany.
Zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót dokona wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonym pod znakiem sprawy:

  1. KT.7121.49.2022 z dn. 20.04.2022 przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu;
  2. KT.7121.47.2022 z dn. 20.04.2022 przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu;
  3. KT.7121.50.2022 z dn. 20.04.2022 przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

Odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z w/w projektem oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót w czasie ich trwania będzie kierownik budowy Konrad Gądek.