2017Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”ogłoszenie BZP nr 610931-N-2017 z dnia 03.11.2017 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zmienia nazwę zamówienia:

jest:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”

winno być:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”