2018Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w miejscowościach Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów – Gmina Klimontów” ogłoszenie BZP nr 608332-N-2018 z dnia 24.08.2018 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w miejscowościach Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów – Gmina Klimontów”

  1. Zamawiający zmienia pkt. XVIII ppkt 1 SIWZ:
    jest: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
    winno być: „Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”
  2. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.