Zmiana treści SIWZ

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu