2015Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” ogłoszenie BZP nr 80744-2015 z dnia 10.04.2015 r.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”

 Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

 1. pkt. 11.11.
  jest:
  Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów – KOMPUTERY” NIE OTWIERAĆ przed: 2015.04.20 godz. 10:15. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
  winno być:
  Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów – KOMPUTERY” NIE OTWIERAĆ przed: 2015.04.23 godz. 10:15. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. pkt. 12.1jest:
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, Sekretariat do dnia 2015.04.20 do godz. 10:00 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
  winno być:
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, Sekretariat do dnia 2015.04.23 do godz. 10:00 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
 3. Pkt. 12.2
  jest:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2015.04.20 godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, Sala konferencyjna.
  winno być:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2015.04.23 godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, Sala konferencyjna.
 4. Zał. 7
  Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
  oraz:
  Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuk

  1. HDD
   jest:
   O pojemności co najmniej 500 GB 7200RPM
   winno być:
   O pojemności co najmniej 500 GB
  2. karta dźwiękowa
   jest:
   Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.
   Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
   winno być:
   Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.
   Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
  3. Karta graficzna
   jest:
   Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB
   Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową.
   Zapewniająca poprawną współpracę z zaoferowanym monitorem
   winno być:
   Grafika zintegrowana powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB
   Zapewniająca poprawną współpracę z zaoferowanym monitorem
  4. BIOS
   jest:
   Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
   nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania
   winno być:
   Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
   nr seryjnym komputera
  5. BIOS
   Zapis:
   „Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI”
   Zamawiający usuwa
  6. BIOS:
   jest:
   Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
   winno być:
   Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych
  7. Obudowa:
   jest
   Suma wymiarów obudowy nie może przekroczyć 90cm
   winno być:
   Suma wymiarów obudowy nie może przekroczyć 100cm
  8. Obudowa:
   jest:
   Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera
   winno być:
   Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi.
  9. Obudowa:
   jest
   Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
   Winno być:
   Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
  10. Zasilacz:
   jest:
   ATX, o mocy minimalnej 350W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
   winno być:
   ATX, o mocy minimalnej 280W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
  11. Wymagania dodatkowe:
   jest:
   Zintegrowane w obudowie min.: … Złącza video min.: 1x DVI
   winno być:
   Zintegrowane w obudowie min.: … Złącza video min.: 1x DVI lub 1 x Display Port
  12. Gwarancja:
   jest:
   Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty
   winno być:
   Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera
 5. Zał. 7
  Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuk

  1. System operacyjny
   zapis:
   „Udostępnianie modemu”
   Zamawiający usuwa
  2. System operacyjny
   jest:
   System operacyjny musi zawierać licencję rental rights umożliwiającą użyczenie, wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego
   winno być:
   System operacyjny musi zawierać licencję umożliwiającą użyczenie, wypożyczanie, leasing, wynajmowanie i udostępnianie w outsourcingu komputerów osobistych osobom trzecim, z zachowaniem licencjonowanego, pełnego systemu operacyjnego
 6. Zał. 7
  Wymagane podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianemu monitorowi – 194 sztuk:
  Gwarancja
  jest
  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
  winno być:
  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta.