2015Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” ogłoszenie BZP nr 29066 z dnia 10.02.2015r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. IX. Termin wykonania zamówienia

jest:
– Zakończenie robót budowlanych – do 15.07.2014 r.
– Zakończenie zadania (odbiór końcowy robót) – do dnia 31.07.2014r

winno być:
– Zakończenie robót budowlanych – do 15.07.2015 r.
– Zakończenie zadania (odbiór końcowy robót) – do dnia 31.07.2015r