2015Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej”
Ogłoszenie BZP 14965-2015 z dnia 04.02.2015 roku.
Zmiana treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ:

 1. w pkt. III ust. 2 – Opis przedmiotu zamówienia
  jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Powierzchnia po rozbudowie: powierzchnia zabudowy 2.389,34 m2, kubatura 1.396,00 m3, powierzchnia użytkowa 234,00m2; Powierzchnia rozbudowy: powierzchnia zabudowy 42,69 m2, kubatura 162,00m3.Inwestycja swoim zakresem obejmuje :roboty rozbiórkowe: pokrycie (eternit falisty- materiał do utylizacji), więźba, schody betonowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie ścian zewnętrznych rozbudowy, remont ścian istniejących, wykonanie stropów rozbudowy, wzmocnienie stropów istniejących, wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem nad całym budynkiem, wykonanie podłóg i tynków, remont istniejących , wykonanie izolacji stropu, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wod-kan, zagospodarowanie terenu, plac zabaw, chodniki, ogrodzenie. Plac zabaw dla dzieci: bujak sprężynowy kaczorek lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, bujak sprężynowy koń lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, huśtawka podwójna z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, huśtawka ważka podwójna, piaskownica prostokątna 3,0×2,0m lub inna o porównywalnej wielkości i parametrach, karuzela barierkowa dla małych dzieci, zestaw zabawkowy przedszkolak lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, ławki z oparciem szt.4, kosz na śmieci szt.1. Wykonanie chodników wewnętrznych i utwardzeń: ciągi piesze 115m2 warstwa nawierzchniowa kostka betonowa 6 cm, utwardzenie placu: powierzchnia 50m2, warstwa nawierzchniowa utwardzenia kostka betonowa 8 cm, Ogrodzenie: długość ogrodzenia całkowita 78,3 mb, brama wjazdowa szer.4,0m szt.1, furtka wejściowa szer.1,0m szt.1 Ogrodzenie z gotowych elementów ogrodzenia panelowego zgrzewanego z deską żelbetową przy gruncie. Wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestaw komputerowy z modemem internetowym szt.1; stolik świetlicowy 80x80cm(nogi stalowe) szt.15; krzesła plenerowe metalowe z siedziskami plastikowymi (nie składane) i wózkiem do przewożenia szt.55; stół do gry w tenisa stołowego 274×152,5×76 cm oraz 4 rakietki z gąbką szt.1; czajnik elektryczny bezprzewodowy szt.1; regał biblioteczny o wym. ok 80x193x27 cm 6 półek szt.3, wieszaki stojące metalowe na ubrania szt.4, radiomagnetofon CD szt.1, telewizor kolor 50 LCD z wejściem USB szt.1, stół bilardowy wielofunkcyjny konferencyjno-biesiadny z 1 kpl. do gry szt.1, biurko szufladkowe szt.1, szafa na materiały biurowe 802x432x1833mm zamykana szt.1, kuchenka elektryczna 2 płytowa szt.1, odtwarzacz DVD szt.1, odkurzacz workowy o mocy 2200W szt.1, scena składana o wymiarach 6,0 x 8,0 m konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem kpl.1.
  powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia: Powierzchnia po rozbudowie: powierzchnia zabudowy 289,34 m2, kubatura 1.396,00m3, powierzchnia użytkowa 234,00m2; Powierzchnia rozbudowy: powierzchnia zabudowy 42,69 m2, kubatura 162,00m3. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: roboty rozbiórkowe: pokrycie (eternit falisty- materiał do utylizacji), więźba, schody betonowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie ścian zewnętrznych rozbudowy, remont ścian istniejących, wykonanie stropów rozbudowy, wzmocnienie stropów istniejących, wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem nad całym budynkiem, wykonanie podłóg i tynków, remont istniejących, wykonanie izolacji stropu, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wod-kan, zagospodarowanie terenu, plac zabaw, chodniki, ogrodzenie. Plac zabaw dla dzieci: bujak sprężynowy kaczorek lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, bujak sprężynowy koń lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach , huśtawka podwójna z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, huśtawka ważka podwójna, piaskownica prostokątna 3,0×2,0m lub inna o porównywalnej wielkości i parametrach, karuzela barierkowa dla małych dzieci, zestaw zabawkowy przedszkolak lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, ławki z oparciem szt.4, kosz na śmieci szt.1. Wykonanie chodników wewnętrznych i utwardzeń: ciągi piesze 115m2 warstwa nawierzchniowa kostka betonowa 6 cm, utwardzenie placu: powierzchnia 50m2 warstwa nawierzchniowa utwardzenia kostka betonowa 8 cm. Ogrodzenie: długość ogrodzenia całkowita 78,3 mb, brama wjazdowa szer.4,0m szt.1, furtka wejściowa szer.1,0m szt.1. Ogrodzenie z gotowych elementów ogrodzenia panelowego zgrzewanego z deską żelbetową przy gruncie. Wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestaw komputerowy z modemem internetowym szt.1; stolik świetlicowy 80x80ccm (nogi stalowe) szt.1; krzesła plenerowe metalowe z siedziskami plastikowymi ( nie składane) i wózkiem do przewożenia szt.55; stół do gry w tenisa stołowego 274×152,5×76 cm oraz 4 rakietki z gąbką szt.1; czajnik elektryczny bezprzewodowy szt.1; regał biblioteczny wym. ok 80x193x27 cm 6 półek szt.3, wieszaki stojące metalowe na ubrania szt.4, radiomagnetofon CD szt.1, telewizor kolor 50 LCD z wejściem USB szt.1, stół bilardowy wielofunkcyjny konferencyjno-biesiadny z 1 kpl. do gry szt.1, biurko szufladkowe szt.1, szafa na materiały biurowe 802x432x1833 mm zamykana szt.1, kuchenka elektryczna 2 płytowa szt.1, odtwarzacz DVD szt.1, odkurzacz workowy o mocy1600W szt.1, scena składana mobilna średnia o wymiarach 6,0×8,0 m konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem na przyczepie dwuosiowej kpl.1,podłoga sceny – sklejka antypoślizgowa – trudno zapalna, poziomowanie przyczepy na bazie siłowników hydraulicznych 4 szt( system elektrohydrauliczny sterowany pilotem), poziomowanie – wbudowane poziomnice 2 szt, system napędu elektro hydrauliki siłowej –zasilany z sieci lub niezależnie z agregatu, system podnoszenia dachu – elektrohydrauliczny, inteligentny system podnoszenia dachu, łożyskowane teleskopy dźwigarów zewnętrznych , zadaszenie- plandeka trudno zapalna, siatki boczne osłaniające trudno zapalne, plandeka czołowa osłaniająca podest trudno zapalna, schody z regulowanym kątem natarcia stopni, pneumatyczny system odprowadzania wody z dachu
 2. w pkt. XI ust. 1 b) – warunki udziału w postępowaniu – posiadanie wiedzy i doświadczenia
  jest:
  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, lub przebudowie budynków o wartości zamówienia minimum 500.000 zł ( pięćset tysięcy złotych), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  powinno być:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania związanego z budowa, przebudowa lub remontem budynków wraz z instalacjami elektrycznymi i wod.-kan. o łącznej wartości robót co najmniej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone