2016Przetargi

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do przedszkoli i szkół wraz z opiekunem w 2017 roku” ogłoszenie BZP nr 352794 z dnia 28.11.2016r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2164 z póź. zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do przedszkoli i szkół wraz z opiekunem w 2017 roku” w następujący sposób:

 1. Zmianie ulega pkt 9.4.2 ppkt c SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
  „c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
  Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:
  Część 1 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 78 miejsc siedzących.
  Część 2 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 50 miejsc siedzących.
  Część 3 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 40 miejsc siedzących
  Część 4 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 37 miejsc siedzących
  Część 5 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 18 miejsc siedzących
  Część 6 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 87 miejsc siedzących
  Część 7 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 19 miejsc siedzących
  Część 8 – pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 13 miejsc siedzących
  W wykazie należy podać:
  Markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego.”
 2. Zmianie ulega załącznik nr 7 SIWZ „Wykaz usług”
  Nowy załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje nazwę: „Wykaz usług II”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.