Nowości

Zmiana trybu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie

Od 5 października 2020 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i godziny wizyty. Prosimy o punktualne przybycie i oczekiwanie przed wejściem do urzędu.

Informuję, że w dalszym ciągu nie będzie możliwości poruszania się po urzędzie, w tym celu większość spraw realizowana będzie przy biurku przed wejściem do urzędu.

Wszystkich klientów obowiązuje wysoki reżim sanitarny. Obowiązkowe jest posiadanie i noszenie maseczki, dezynfekcja rąk środkiem znajdującym się przy wejściu i zachowanie bezpiecznego dystansu.

Telefony kontaktowe do urzędu: 158661006, 158661100