Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021 roku należy składać w terminie: 2021.02.01-28 (dotyczy faktur z okresu: 2020.08.012021.01.31). Osoby prowadzące chów lub hodowlę bydła powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu w 2020 r.

Informujemy, że ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu