Rolnictwo

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021 roku należy składać w terminie: 2021.02.01-28 (dotyczy faktur z okresu: 2020.08.012021.01.31). Osoby prowadzące chów lub hodowlę bydła powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu w 2020 r.

Informujemy, że ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).