AktualnościRolnictwo

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2022 r. należy składać w terminie:

01.02.2022 – 28.02.2022
(dotyczy faktur za okres 01.08.2021 r. – 31.01.2022 r.)

Osoby prowadzące chów lub hodowlę bydła powinny dołączyć dokument wydany przez Kierownika ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu w 2021 r.

Dodatkowo, Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. uległy zmianie limity zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego i stanowią sumę:

  1. 110 litrów na 1 hektar użytków rolnych, (zwrot 1.00 PLN za 1 litr paliwa), oraz
  2. w przypadku osób prowadzących chów lub hodowlę bydła dodatkowo przysługuje zwrot stanowiący iloczyn stawki zwrotu podatku, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek (czyli w 2021 r.) hodowcy bydła poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu paliwa powinni dołączyć również dokument wydany przez Kierownika ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r.