Odkryj KlimontówTurystyka

Bitwa pod Konarami

Na przełomie 1914-15 roku, front austriacko-rosyjski zatrzymał się na linii rzeki Nidy. Na odcinek ten skierowano na początku marca 1915 roku I Brygadę Legionów, która weszła w skład I Armii austriackiej pod dowództwem generała Dankla.