AktualnościInwestycje unijne

Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Klimontów otrzymała dofinansowanie w wysokości 259 500.00 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.

Dzięki dofinansowaniu zostanie zmodernizowana sieć LAN w UMiG Klimontów przez co zostanie podwyższone bezpieczeństwo wszystkich systemów działających w urzędzie. Fizyczna infrastruktura sieciowa zgodna z obecną technologią zwiększy przepustowość sieci, a tym samym dostępność wszystkich współdziałających ze sobą systemów oraz urządzeń. Umożliwi to bezpieczne i dynamiczne wykonywanie kopii zapasowych ze stacji roboczych i serwerów, a także pozwoli na monitorowanie sieci i automatyzację procesów w niej zachodzących. Aby móc zapewnić większe bezpieczeństwo stacji roboczych w urzędzie i jednostkach podległych wymienione zostaną najstarsze jednostki. Zakup dysków twardych do urządzenia NAS powiększy przestrzeń dyskową w celu zapewnienia bezproblemowego wykonywania backupów, zapewni odpowiednią przestrzeń dla zwiększającej się ilości przetwarzanych i backupowanych danych.
Poprzez szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników i kierowników jednostek podległych podniesiona zostanie świadomość użytkowników z zakresu niebezpieczeństw jakie niesie dostęp do sieci Internet, jak ich unikać, jak je rozpoznawać oraz jak im przeciwdziałać. Szkolenie z zakresu konfiguracji urządzenia UTM/firewall pozwoli na szybką, sprawną i skuteczną zmianę jego ustawień w celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa co z kolei umożliwi wyeliminowanie co raz to nowszych zagrożeń.
Wdrożenie odpowiedniej konfiguracji stacji roboczych i urządzenia dostępowego pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich urządzeń pracujących w naszym urzędzie oraz pozwoli na wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę zdalną.
Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

Wartość dofinansowania:
259 500.00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu:
od 18.03.2022 do 30.09.2023 r.

LINKI:
Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl
Informacje nt. cyberbezpieczeństwa (realizacja zadania wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa): https://klimontow.pl/cyberbezpieczenstwo/

Cyfrowa Gmina
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU
Dysponent środków – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Cyfrowa Gmina - plakat informacyjny
Baner Cyfrowa Gmina

Oznaczenia POPCSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19