Rada Miejska

Rada Gminy w Klimontowie
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1
Orłowski Robert
Przewodniczący
2
Gwizdoń Grzegorz Piotr
Z-ca Przewodniczącego
3
Lipiec Piotr
Z-ca Przewodniczącego
4
Aly Amer Halina Władysława
Członek
5
Bargiel Marek
Członek
6
Berbeś Alicja
Członek
7
Borycki Gustaw
Członek
8
Ciach Andrzej
Członek
9
Cichoń Monika Wioletta
Członek
10
Cukrowski Jerzy
Członek
11
Krasowska Mieczysława Grażyna
Członek
12
Król Rafał
Członek
13
Kwapiński Mirosław
Członek
14
Mucha Grzegorz
Członek
15
Rębacz Jan Walenty
Członek
Rada Miejska w Klimontowie pełni dyżury:
każdy wtorek w godzinach 10oo – 12oo
 

Stałe Komisje Rady

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Mucha Grzegorz przewodniczący
2 Bargiel Marek członek
3 Borycki Gustaw członek
4 Cichoń Monika członek
5 Gwizdoń Grzegorz członek
6 Krasowska Mieczysława członek
7 Kwapiński Mirosław członek

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Borycki Gustaw przewodniczący
2 Aly Amer Halina członek
3 Berbeś Alicja członek
4 Ciach Andrzej członek
5 Gwizdoń Grzegorz członek
6 Lipiec Piotr członek

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Cichoń Monika przewodnicząca
2 Bargiel Marek członek
3 Ciach Andrzej członek
4 Król Rafał członek
5 Kwapiński Mirosław członek
6 Lipiec Piotr członek
7 Mucha Grzegorz członek

 

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Rębacz Jan przewodniczący
2 Aly Amer Halina członek
3 Borycki Gustaw członek
4 Cukrowski Jerzy członek
5 Król Rafał członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Berbeś Alicja przewodnicząca
2 Borycki Gustaw członek
3 Krasowska Mieczysława członek
4 Król Rafał członek