Petycje

Petycje

Petycja

§2 W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) – biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w urzędzie – należy

Read More