Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach za 2022 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów w 2022 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2022 r. wpłynęła 1 petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1 Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy Pismem z dnia 26.08.2022 r. znak: OR.152.6.2022 petycję przekazano wg właściwości do organu właściwego do jej rozpatrzenia, tj. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej