Zespół Interdyscyplinarny

  1. Anna Nawrocka – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
  2. Ewelina Czajkowska – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
  3. Karolina Zaroda – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
  4. Wiesław Kwiecień – Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klimontowie
  5. Radosław Pękala – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Koprzywnicy.
  6. Bożena Chłodnicka – Przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie
  7. Ewa Kędzierska -Przedstawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie
  8. Wiesława Bajur – Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klimontowie
  9. Karolina Adamczak – Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GMR w Goźlicach
  10. Wioletta Gręda – Przedstawiciel Sadu Rejonowego w Sandomierzu