Rolnictwo

Informacja dla rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły na terenie gminy w dniu 23 kwietnia 2024 r.

UWAGA!

We wniosku należy wypisać wszystkie działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.).
Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.05.2024 r. do dnia 17.05.2024 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok , kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, nakaz płatniczy, polisę ubezpieczonych upraw rolnych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie pokój nr 7 lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej e-PUAP.
Więcej informacji pod nr telefonu: 158661100 wew. 18