Instytucje

Lp. Nazwa jednostki Dyrektor lub kierownik
1 Zespół Placówek Oświatowych
Elżbieta Czajkowska
  ul. Szkolna 1
27640 Klimontów
tel. 158661018
 
2 Przedszkole Samorządowe w Klimontowie Bilska Barbara
  ul. Szkolna 1
27640 Klimontów
tel. 158661028
 
3 Żłobek Gminny w Klimontowie Bilska Barbara
  ul. Szkolna 1
27640 Klimontów
tel. 158661028
 
4 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie p.o. Elżbieta Bajur
  ul. Szkolna 1
27640 Klimontów
tel. 158661018 
 
5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie Wierak Grzegorz
  ul. Żeromskiego
27640 Klimontów
tel. 158661168
 
6 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie Marcin Śledź
  ul. Kościelna  6
27640 Klimontów
tel. 158661750
 
7 Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie Agata Mikula
  ul. dr. Jakuba Zysmana 5
27640 Klimontów
tel. 158661774
 
8 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Edyta Lesiak-Nawrocka
  ul. Krakowska 19
27640 Klimontów
tel. 158655390