Program Czyste Powietrze

Gminy Punkt Konsultacyjno- Informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Klimontów (ul. Krakowska).
Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

W punkcie można uzyskać informacje dotyczące merytorycznych i technicznych możliwości skorzystania z programu. Za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego można zarówno złożyć jak i rozliczyć wniosek, a także uzyskać informacje o poziomie i rodzaju dofinansowania.

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Kto może skorzystać?
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jakie inwestycje można zrealizować?
Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Poziomy dofinansowania

  • Podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł
  • Podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

Więcej informacji dotyczących programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl
Wszelkie informacje udzielane są w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
98 53 829 021,67 zł
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu