Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fijałkowski Czesław – Przewodniczący
Pyszczek Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
Kwiecień Wiesław – Członek
Witaszek Marian – Członek
Goździewska Barbara – Członek
Nawrocka Anna – Członek
Ordon Emilia – Członek