Stowarzyszenia

Lp. Nazwa Numer KRS Adres
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodzicach 0000085702 27-640 Klimontów
Nawodzice 157
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie 0000085956 27-640 Klimontów
ul. Zysmana 10
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Nasławicach 0000086191 27-640 Klimontów
Nasławice
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Krobielicach 0000086437 27-640 Klimontów
Krobielice 55
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Szymanowicach Dolnych 0000086918 27-640 Klimontów
Szymanowice Dolne 40
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywiance 0000086983 27-640 Klimontów
Pokrzywianka 58
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie 0000087034 27-640 Klimontów
Zakrzów 33
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Goźlicach 0000089959 27-640 Klimontów
Goźlice 99
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach 0000099981 27-640 Klimontów
Konary 104
10 Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice-Ossolin 0000101330 27-640 Klimontów
Ossolin 44
11 Ochotnicza Straż Pożarna w Byszowie 0000109905 27-640 Klimontów
Byszów 21
12 Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” 0000114903 27-640 Klimontów
ul. Zysmana 1
13 Kółko Rolnicze w Pokrzywiance 0000125751 27-640 Klimontów
Pokrzywianka 33
14 Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa 0000176851 27-640 Klimontów
ul. Sandomierska 114
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Beradzu 0000192393 27-640 Klimontów
Beradz 46
16 Kółko Rolnicze w Nawodzicach 0000231582 27-640 Klimontów
Nawodzice 92
17 Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie 0000231584 27-640 Klimontów
ul. Strażacka 5
18 Kółko Rolnicze w Konarach 0000231651 27-640 Klimontów
Konary 11
19 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary 0000283314 27-640 Klimontów
Konary 88
20 Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska 0000285304 27-640 Klimontów
Goźlice 31
21 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górki 0000301398 27-640 Klimontów
Górki 49
22 Stowarzyszenie Na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro” 0000301919 27-640 Klimontów
ul. B. Jasieńskiego 2
23 Fundacja Nasz Region 0000333178 27-640 Klimontów
Ułanowice 14
24 Kółko Rolnicze w Pęchowie 0000344129 27-640 Klimontów
Pęchów 112
25 Stowarzyszenie Razem Aktywni Bardziej 0000359855 27-640 Klimontów
Konary-Kolonia 14
26 Stowarzyszenie „Nawodzice Dzieciom” 0000385322 27-640 Klimontów
Nawodzice 97
27 Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin” 0000388461 27-640 Klimontów
Ossolin 5
28 Stowarzyszenie „Cztery Źródła” 0000379324 27-640 Klimontów
Zakrzów 33
29 Stowarzyszenie „Pogoda Ducha” 0000405885 27-640 Klimontów
ul. Zysmana 1
30 Stowarzyszenie Razem dla Zakrzowa 0000450988 27-640 Klimontów
Zakrzów 17
31 Kółko Rolnicze w Przybysławicach 0000508174 27-640 Klimontów
Przybysławice 3
32 Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem” 0000450988 27-640 Klimontów
ul. Gęsia 32
33 „Hanshi” Klub Karate Kyokushinkai 0000542560 27-640 Klimontów
ul. Zysmana 36
34 Kółko Rolnicze Borek Klimontowski 0000560269 27-640 Klimontów
Borek Klimontowski 3
35 Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju Kroblic Pęchowskich 0000610859 27-640 Klimontów
Kroblice Pęchowskie 13
36 Stowarzyszenie Nasz Pęchów 0000610920 27-640 Klimontów
Pęchów 110
37 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pęchowca 0000613708 27-640 Klimontów
Pęchowiec 9
38 Stowarzyszenie Góry Pęchowskie 0000623447 27-640 Klimontów
Góry Pęchowskie 15

Zestawienie opracowano na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego wg. stanu na dzień 2017.08.31