Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Klimontowie w 2022 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2022 r. wpłynęło 5 petycji do Rady Miejskiej w Klimontowie.

Poniżej przedstawiam informację dotyczącą przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
1 Petycja wniesiona w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza podjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Pismem z dnia 01.03.2022 r. znak: OR.152.1.2022 petycję przekazano wg właściwości do organu właściwego do jej rozpatrzenia, tj. do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2 Petycja wniesiona w sprawie zmiany uchwał antysmogowych i programu ochrony środowiska podjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XLIII/330/2022 z dnia 17 marca 2022 r. Rada Miejska w Klimontowie uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji i przekazała ja do organu właściwego – do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
3 Petycja o przyłączenie się do petycji w sprawie wprowadzenia zerowej stawki vat na drewno opałowe Pismem z dnia 04.08.2022 r. znak: OR.152.4.2022 petycję przekazano wg właściwości do organu właściwego – Ministerstwa Finansów.
4 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Uchwałą Nr XLIX/362/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. Rada Miejska w Klimontowie uznała petycję za nie zasługującą na uwzględnienie.
5 Petycja w sprawie upamiętnienia szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie – Łagiewnikach i potwierdzenia statusu cywilizacyjnego gminy w drodze uchwały Rady Miejskiej Uchwałą Nr LIV/401/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Klimontowie uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Klimontów, 05.06.2023 r.