Regulamin stoisk handlowych/reklamowych – Jarmark na św. Jacka 2023