Jarmark na św. Jacka

XXII Jarmark na św. Jacka

XXI Jarmark na św. Jacka

Rokrocznie w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. W tym roku patronat nad imprezą objęli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Była to XX Jubileuszowa edycja tej imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ściąga większą publiczność.

Tak jak co roku w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Jarmark, który z roku na rok ściąga niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy, a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Jarmarku objęli Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Od siedemnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Jarmark z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy, a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Jarmarku objęli Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 1997

Od szesnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Jarmark z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu.

Od piętnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją imprezy objęli Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Jarmark z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu.

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2011

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2010

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2009

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2008

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2007

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2006

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2005

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2002

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 2000

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 1999

Fotorelacja z Jarmarku na św. Jacka 1998