Ogłoszenia

Konsultacje projektu „Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt …”

Konsultacje projektu „Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Klimontów w 2024 roku”

W związku z opracowaniem projektu „Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Klimontów w 2024 roku” Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „ Gminnego Programu zapobiegania bezdomności zwierząt …”
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Klimontów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1580.)

Przedmiot projektu:
„Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Klimontów w 2024 roku”

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Klimontów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma konsultacji:
pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: klimontow@klimontow.pl

Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, tel. 158661100 wew. 18