Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 331042T Konary-Kujawy”