AktualnościOgłoszenia

Piknik rodzinny w Zakrzowie

W niedzielę 4 czerwca od godziny 16.00 nad stawem w Zakrzowie, odbyło się spotkanie podsumowujące serię zajęć profilaktycznych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie. Spotkanie miało formę pikniku i zgromadziło bardzo liczną grupę mieszkańców sołectwa, w każdej grupie wiekowej. Podczas spotkania można było powędkować, pogrillować, spróbować pysznych ciast przygotowanych przez KGW, nie zabrakło również tańców i zabaw sportowych. Przeprowadzono rozmowy o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i bezpieczeństwie. Na koniec imprezy dzieciaki otrzymały nagrody i upominki.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację, a przede wszystkim Panu Burmistrzowi Markowi Goździewskiemu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagrody głównej, jaką była mobilna kolumna nagłośnieniowa ze statywem, która posłużyła do usprawnienia przebiegu tego spotkania, a w przyszłości będzie służyć do organizacji podobnych przedsięwzięć w sołectwie.