AktualnościOgłoszenia

Plac w Goźlicach gotowy

Zakończono prace budowlane operacji: „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Goźlice” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Prace polegały na – zagospodarowaniu terenu w centrum miejscowości Goźlice, gm. Klimontów poprzez rozbiórkę istniejącego murku – pozostałości po ogrodzeniu, wykonanie terenu utwardzonego kostką brukową, montaż dwóch stojaków na rowery, trzech ławek parkowych z koszami na śmieci oraz dwóch lamp solarnych. Na pozostałych terenach zielonych zostaną wykonane klomby z nasadzeniem z roślin iglastych (jałowców) oraz roślin kwiatowych. Celem operacji jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej miejscowości Goźlice poprzez podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej, poprawę wizerunku przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa, a także zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń.

Inwestorem jest Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin.
Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Handlowo-Usługowa „GOTOR” Wiesław Bekas.
Koszt operacji wyniesie 180 812.50 zł w tym dofinansowanie 170 262.00 zł.

loga