AktualnościOgłoszenia

Realizacja projektu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”

Gmina Klimontów realizuje projekt pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne” w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Umowa dotacji nr 47/ROW/2023 została podpisana 11. lipca 2023 r. na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu.

Celem operacji jest wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno- kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 7. listopada 2023 r. wykonawca – Firma AV Multimedia Małysz i Spółka sp. j. z Kielc dostarczyła wyposażenie do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie i Olbierzowicach. Zakupione wyposażenie pozwoli na zwiększenie aktywności i integrację mieszkańców wsi poprzez organizację różnego rodzaju cyklicznych spotkań integracyjnych mieszkańców propagujących tradycje wiejskie sołectw oraz konkursów, szkoleń i zebrań wiejskich.

Koszt operacji wyniesie 17 500.00 zł w tym dofinansowanie
z budżetu Województwa Świętokrzyskiego 12 000.00 zł,
z budżetu Gminy 5 500.00 zł.