Rok 2017

Zakończone zostały prace remontowo naprawcze pomnika w Klimontowie „Poległych za wolność ojczyzny w bitwie pod Rybnicą dnia 20 października 1863 roku”. Środki na prace remontowe pochodziły z dotacji na cmentarnictwo oraz ze środków Urzędu Gminy w Klimontowie.

17 listopada zostały odebrane dwie inwestycje. Wyremontowana została mogiła nieznanego żołnierza z okresu I Wojny Światowej w Goźlicach przy cmentarzu, oraz mogiła zamordowanych przez hitlerowców znajdująca się na cmentarzu w Goźlicach. Obie inwestycje wykonane były ze środków Urzędu Gminy w Klimontowie i Dotacji na cmentarnictwo.

W Ossolinie pod Klimontowem, gdzie znajduje się unikatowa, XVII-wieczna Kaplica Betlejemska, 24 grudnia po raz kolejny odbędzie się pasterka w niezwykłej oprawie. Uczestnicy uroczystości zgromadzą się o godz. 22.30 na centralnym placu miejscowości. Odczytany zostanie stosowny fragment Ewangelii, a następnie św. Józef i Matka Boża na osiołku w oprawie śpiewanych i granych kolęd wyruszą do kaplicy. Zatrzymują się w zbudowanej przy niej drewnianej szopie z żywymi końmi, kucykami, owcami, kozami i ptactwem. Tam odbędzie się inscenizacja Pokłonu Trzech Króli. Monarchowie przyjadą do szopki na wielbłądach.

W dniu 22.11.2017 r. po raz kolejny gościliśmy w Gminie Klimontów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubsa. Okazją było uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0796 T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3,547 do 5,347” tj. 1800 km została wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania wyniósł 525 421,56zł w tym: dotacja 334 190,00zł; dofinansowanie: Gmina Klimontów – 95 570,26 zł Powiat Sandomierz – 95 570, 28zł W otwarciu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Członek Zarządu Powiatu Marcin Piwnik, Sekretarz Powiatu Paweł Niedźwiedź, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego Zdzisław Nasternak Radni Powiatu Sandomierskiego: Leszek Galata, Zygmunt Kwasek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu Piotr Martyniak, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas – Wykonawca inwestycji, radni Gminy Klimontów Mieczysława Krasowska i Marek Bargiel, sołtys miejscowości Ossolin Leszek Zając wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podziękował Panu Marszałkowi za przekazane środki, Zarządowi powiatu za dobrze zrealizowaną wspólnie inwestycję, Pani Radnej Mieczysławie Krasowskiej która wraz z mieszkańcami Ossolina swoją obecnością dała wyraz zadowolenia z nowej drogi, Panu Rafałowi Staszewskiemu, Pani Dyrektor Szkoły w Ossolinie Iwonie Staszewskiej oraz wszystkim Paniom za organizację spotkania i przygotowany przepyszny poczęstunek dla całej delegacji.

W dniu 10.11.2017 r. odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr. dz. 463. dł. 370mb” zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków na ochronę gruntów rolnych i leśnych. łączna wartość wykonanych robót (brutto): 71 852,91zł w tym: środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 21 000,00 zł środki własne Gminy – 50 852,91 zł

11-go listopada Społeczeństwo Ziemi Klimontowskiej upamiętniło odzyskanie wolności w 1918 r. po 123 latach zaborów. Na zaproszenie Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego w tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in. Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, Andrzej Swajda Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Szatan i Leszek Galata Radni Powiatu Sandomierskiego, Paweł Niedźwiedź Sekretarz Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Marcin Piwnik Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, oraz Czesław Fijałkowski Przewodniczący Rady Gminy Klimontów wraz z Radnymi Gminy Klimontów. Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. kanonik Henryk Hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji kombatanckich, partii politycznych, straży pożarnych i stowarzyszeń. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939-1945, gdzie delegacje władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, straży pożarnych, szkół, środowisk kombatanckich, sportowców, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńce. Po występie przygotowanym przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie uczestnicy obchodów udali się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Po przywitaniu przybyłych Gości przez Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego, oraz po odśpiewaniu Hymnu Państwowego modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. kanonik Henryk Hendzel.

W piątek 06.10.2017 r. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z Adrzejem Swajdą – Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marcinem Piwnikiem – Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Małgorzatą Mierzwą – Dyrektorem Firmy WOD-GAZ, Markiem Goździewskim – Wójtem Gminy Klimontów, Beatą Orłowską-Gabrek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodzicach oraz mieszkańcami uroczyście przekazali plac budowy sieci wodociągowej w Nawodzicach. Wójt Gminy przywitał przybyłych i w kilku słowach powiedział, że jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Nawodzic. Wybudowane zostanie ponad 17 km sieci wodociągowej, ponad 160 przyłączy, 3 przepompownie i 4 zbiorniki. Przewidziany koszt robót to ok. 3 631 000,00 zł z czego dofinansowanie z udziałem środków EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 63,63%. Po terenie Gości oprowadził Kierownik budowy Stanisław Kobus. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do Świetlicy Wiejskiej w Nawodzicach, na gorący poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach.

W 78 rocznicę sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą Polską Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski w dniu 18.09.2017 r. złożył wiązanki kwiatów i zapalił znicze pod pomnikami w Parku Katyńskim w Byszowie.

W dniach 23-24 września 2017 r. w Gimnazjum nr. 29 w Krakowie odbyły się II Mistrzostwa Polski w konkurencji speedball, do którego przystąpili zawodnicy i zawodniczki, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje wygrywając w swoich województwach. Do zawodów zgłosiło się ponad 100 uczestników i uczestniczek ze wszystkich województw, a tylko w pierwszym dniu zawodów zostało rozegranych ponad 200 meczy. Województwo świętokrzyskie reprezentowało dwoje zawodników z Nawodzice (Jakub Rębacz i Marta Dąbrowska), których opiekunem był Pan Szczepan Ewiak oraz jeden zawodnik z Goźlic (Kacper Moskal), którego opiekunem był Pan Krzysztof Dywan.

W dniu 4 września 2017 r. progi szkolnych budynków znów przekroczyły roześmiane dzieci, a z nimi troskliwi rodzice. W Publicznej Szkole Podstawowej uroczyście zabrzmiał hymn państwowy przy asyście pocztu sztandarowego ze sztandarem Jerzego Ossolińskiego. Cała społeczność szkolna uczciła minutą ciszy pamięć poległych w 78 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

Podpisanie umowy na wodociąg i kanalizację

W dniu 23.08.2017r o godz. 1200 w Klimontowskiej Świetlicy Środowiskowej PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów wraz z Gminą Klimontów w ramach akcji „Energetyczny tornister” rozdali specjalne niespodzianki dla pierwszoklasistów z Gminy Klimontów. 10 uczniów otrzymało kolorowe plecaki wraz z wyposażeniem. Do każdego plecaka dołączony jest odblaskowy miś, dzięki któremu dzieci będą widoczne w drodze do i ze szkoły. Uczniów wytypował Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie. „Energetyczne tornistry” wręczali: Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów Damian Sierant, Kierownik PGE Dystrybucja S.A. Posterunek Energetyczny Klimontów Adam Zaroda oraz Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. Ponadto każdy pierwszoklasista z rąk Wójta otrzymał słodki upominek. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na symboliczny poczęstunek.

W niedzielę 06 sierpnia w Nawodzicach odbyły się Dożynki Sołeckie współfinansowane z projektu „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017” finansowanego ze środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego.

W dniu 07.08.2017 r. w Dworze na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach, uroczyście podpisane zostały umowy w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a gminami z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego.

9 lipca 2017 roku na Stadionie LKS Klimontowianka odbyła się XXII edycja imprezy pn. Podaruj Dzieciom Wakacje. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

W pierwszych dniach wakacji dzieci i młodzież należący do parafialnych grup duszpasterskich udali się na wypoczynek do Zakopanego i na Słowację.

2 lipca odbył się VI Piknik Rycerski, połączony z galą „Kryształowego Berła” – nagrody dla gwiazd polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w filmach historycznych i kostiumowych. Tym razem jej laureatem został Leszek Teleszyński, czyli niezapomniany książę Bogusław Radziwiłł z filmowej ekranizacji „Potopu” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Nagrodę wręczył Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

W niedzielę 25 czerwca br. w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie została odprawiona msza św. z okazji jubileuszu 30-lecia kapłaństwa ks. kanonika Henryka Hendzla proboszcza tutejszej parafii.

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. w ramach inauguracji sezonu wakacyjnego na Kąpielisku w Szymanowicach, został rozegrany Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Klimontów. Miejscem rozgrywek było boisko na piasku do siatkówki plażowej mieszczące się przy kąpielisku w Szymanowicach Dolnych. Turniej był skierowany do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców z terenu Gminy Klimontów i nie tylko.

Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” zakończyło prace związane z remontem kolejnego nagrobka na Cmentarzu Parafialnym w Goźlicach.

W dniu 11.06.2017 r. w miejscowości Olbierzowice ks. kanonik Zbigniew Kuras - proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach poświęcił nowo wybudowany plac zabaw. W ceremonii udział wzięli: Marek Goździewski Wójt Gminy Klimontów oraz mieszkańcy Olbierzowic

W dniu 24.05.2017 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. III etap I i II” zostały odebrane roboty budowlane wykonanej przebudowy dróg gminnych/wewnętrznych

Czy Twoje dziecko już zastanawia się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej? Decyzja o wyborze szkoły nie należy do łatwych, tym bardziej, że szesnastolatek nie ma jeszcze sprecyzowanych ostatecznie zainteresowań i najzwyczajniej w świecie nie wie, co chce robić w życiu.

XI Integracyjy Bieg Klimontowski

czerwca 2017 r. - w Urzędzie Gminy w Łoniowie, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w osobach - Prezes Feliks Szafirowski oraz Skarbnik Mariusz Ordon, podpisali umowę o przyznaniu pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej na operację: „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 15 maja 2017 r. odebrano III, IV, V etap zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach: Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w gminie Klimontów”: budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Goźlicach, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krobielice, budowa placu zabaw w Olbierzowicach

W niedzielę 21 maja 2017 r przy obelisku w Konarach odbyły się uroczystości upamiętniające 102 rocznicę Bitwy pod Konarami. Rozpoczęły się one od inscenizacji w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. Mszę św. w intencji poległych i walczących o Naszą wolność i niepodległość odprawił ks. Marek Kumór – wykładowca teologii moralnej Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

W dniu 4 maja odbyły się obchody Dnia Strażaka w jednostce OSP Klimontów. O godz. 18:00 w Kościele Parafialnym sprawowana była Msza Św. w intencji strażaków. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka przed remizą OSP. W uroczystości wzięli udział strażacy OSP Klimontów, OSP Szymanowice, Wójt Gminy Klimontów, Kapelan Gminny strażaków, przedstawiciele Rady Gminy, zaproszeni goście.

Uroczystości obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą św. w Kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Klimontowie w intencji Ojczyzny.

W sobotę 8 kwietnia już po raz piąty odbyło się Śniadanie Wielkanocne Gminy Klimontów.Tegoroczne Śniadanie przybrało nieco inną, niż dotychczas formę. Miejscem uroczystości był Rynek Klimontowski, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich: Przybysławice, Konary i Konary – Kolonia, Borek Klimontowski i Byszówka, Górki, Byszów, Beradz, Nawodzice, Pęchów, Zakrzów, Krobielice, Wilkowice, Grabina, Olbierzowice, Stowarzyszenie Razem dla Zakrzowa oraz Sołectwo Ułanowice wystawiły swoje stoiska.

21 marca 2017r. w Zespole szkół na hali sportowej w Bilczy w ramach Świętokrzyskiego Dnia Tenisa Stołowego, odbył się turniej tenisa stołowego w grach singlowych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Z małym wyprzedzeniem Gospodynie z trenu gminy Klimontów Świętowały tegoroczny Dzień Kobiet. Uroczystość odbyła się 28 lutego w świetlicy Wiejskiej w Pokrzywiance.

Prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, dziennikarz i regionalista Rafał Staszewski otrzymał nominację do nagrody Świętokrzyskiej Victorii w kategorii „osobowość”.

Szkoła Podstawowa w Nawodzicach dzięki przebudowie zyskała nową infrastrukturę. Dobudowano m. in. klatkę schodową, powstała szatnia dla dzieci oraz w budynku szkoły powstały 4 łazienki, dodatkowe szerokie korytarze, pomieszczenie gospodarcze i wiele innych udogodnień i rozwiązań dla dobra i bezpieczeństwa dzieci.

Ferie ze sportowymi sukcesami dzieci i młodzieży z Nawodzic Podczas ferii zimowych uczniowie szkoły Podstawowej z Nawodzic oraz ich starsi koledzy i koleżanki brali udział w szeregu konkursach, wyjazdach i imprezach sportowych oraz turystyczno krajoznawczych organizowanych min. przez Szkołę Podstawową w Nawodzicach, Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz Ośrodek sportu i Rekreacji w Staszowie.

W minioną niedzielę tj. 12.02.2017 r. w niezwykle uroczystej oprawie 23 pary małżeńskie z terenu gminy Klimontów świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W dniu 14 lutego 2017 roku Gmina Klimontów przystąpiła do akcji „Światełko dla Armii Krajowej”, organizowanej z inicjatywy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowego Związku Żołnierzy AK. Akcja ma związek z 75 rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

9 lutego 2017 roku grupa 45 zawodników i zawodniczek trenujących piłkę nożną na Orliku wzięła udział w wyjeździe na kryte lodowisko do Dębicy. Organizatorami wyjazdu byli Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski oraz Animator Orlika Krzysztof Dywan.

esamowitych wrażeń podczas magicznego wieczoru w Cykadzie doznali młodzi adepci piłki nożnej uczęszczający na zajęcia piłkarskie na Orliku. Organizatorem tego spotkania byli: Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski, Animator Orlika Krzysztof Dywan, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Sandomierzu oraz Piotr i Beata Sudy - Restauracja Cykada.

14 najgorliwszych młodych parafian z Klimontowa w dniach 20/21 stycznia brało udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

Informacja dot. spotkania opłatkowego w OSP Klimontów