Rolnictwo

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Klimontowie informuje, że wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego należy składać w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. załączając faktury z zakupu paliwa za okres: od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Klimontów uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. uległy zmianie limity zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego i stanowią sumę:

  • 100 litrów na 1 hektar użytków rolnych, (zwrot 1,00 zł za 1 litr paliwa), oraz
  • w przypadku osób prowadzących chów lub hodowlę bydła dodatkowo przysługuje zwrot stanowiący iloczyn stawki zwrotu podatku, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek (czyli w 2018 r.) hodowcy bydła poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu paliwa powinni dołączyć również dokument wydany przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 r.