Aktualności

75. rocznica Akcji Burza

26 września 2019 r. przy obelisku „JĘDRUSIE” na Rybnicy w 75 rocznicę „Akcji Burza” i koncentracji jednostek 2 Pułku Piechoty Legionów AK odbył się piknik integracyjny. Na piknik przybyli m.in. Andrzej Swajda sekretarz Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Szymon Kołacz Wójt Gminy Łoniów, Marek Goździewski Wójt Gminy Klimontów, Edward Przytuła zastępca Wójta Gminy Klimontów, Robert Orłowski Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie wraz z Radnymi Gminy Klimontów, Elżbieta Czajkowska Dyrektor PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, Barbara Bilska Zastępca Dyrektora PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, dzieci i młodzież miejscowych szkół oraz Mieszkańcy pobliskich miejscowości. Po przywitaniu zaproszonych Gości został odegrany hymn państwowy. Następnie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie przedstawiły prelekcję pn. „JĘDRUSIE na Ziemi Sandomierskiej”. Po wysłuchaniu krótkiej historii o działalności oddziałów Jędrusie na naszym terenie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem „JĘDRUSIE”. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac gdzie odbyło się podsumowanie konkursu na piosenkę partyzancką. Do konkursu przystąpiło 20 osób, którzy w swoich utworach przypomnieli, o naszych narodowych bohaterach. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego. Wszyscy uczestnicy pikniku wspólnie śpiewali i biesiadowali przy grilu. Informujemy, że piknik został zorganizowany przez Kółko Rolnicze w Nawodzicach, które w dniach od 15.07.2019r do 15.11.2019 r realizuje projekt pn. „Partyzancki oddział JĘDRUSIE – o tym musimy pamiętać” dofinansowany w kwocie 4 000,00zł ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce za pośrednictwem Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. W ramach projektu przeprowadzony został cykl spotkań „żywe lekcje historii”. Odbyły się 4 spotkania dla społeczeństwa Gminy Klimontów a w szczególności dla dzieci i młodzieży miejscowych szkół, które umożliwiły upowszechnienie wiedzy o „Akcji Burza” i oddziale Jędrusiów i ich działalności związanej z walką i odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym. Ponadto zostało wykonane szereg prac porządkowych przy obelisku „JĘDRUSIE” w Rybnicy poprzez wyrównanie terenu i ułożenie kostki wokół obelisku. Wymieniono ogrodzenie wokół krzyża oraz wyczyszczono obelisk. Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji działań projektowych.

Nagłówek Działaj Lokalnie