Nowości

Będzie bieżnia wokół stadionu

W dniu 2022.10.11 Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Remont i modernizacja bieżni okrężnej o długości 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie”.
Wykonawcą zadania jest firma BellSport Grzegorz Leszczyński.
Zadanie obejmuje remont i modernizację bieżni okrężnej o długości 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie.
Zakres zamówienia został podzielony na dwa etapy:

  • etap I będzie realizowany w roku 2022 i obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie obrzeży betonowych z nakładką gumową,
  • etap II będzie realizowany w roku 2023 i obejmuje wykonanie nawierzchni sztucznego rozbiegu z poliuretanu.

Wartość robót budowlanych została wyceniona przez Wykonawcę na kwotę 1 027 074.43 zł, która zostanie pokryta środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 oraz środkami z budżetu gminy.

Podpisanie umowy na remont i modernizacja bieżni okrężnej o długości 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie