Odkryj KlimontówTurystyka

Bożnica

Synagoga została zbudowana w latach 1846-1851, powstała we wschodniej części miasta, tworzącej dzielnicę Żydowską, przy niewielkim placu tuż obok rynku, sąsiadując bezpośrednio z cmentarzem żydowskim.

Jest to budowla późno klasycystyczna z czterokolumnowym portykiem i dwubiegowymi schodami do pomieszczenia na piętrze (tzw. babiniec). W przyziemiu obok kwadratowej sali modlitw było pomieszczenie szkoły (heder). W ścianie wschodniej zachowała się wnęka szafy na zwoje tory (Aron ha-kodesz) ozdobiona wyobrażeniami lwów. Podczas II wojny światowej hitlerowcy doszczętnie zdewastowali wnętrze synagogi i następnie urządzili w niej magazyn. Po zakończeniu wojny budynek synagogi przez wiele lat stał opuszczony i stopniowo popadał w ruinę. W latach późniejszych w synagodze urządzono skup warzyw i owoców Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Sandomierzu. Wówczas m.in. podmurowano okna, usunięto bimę i oryginalną posadzkę oraz wydzielono osobne pomieszczenie dla pracownika skupu. W 1979 roku Pracownia Konserwacji Zabytków w Sandomierzu przygotowała pełną dokumentację historyczną budynku. W latach 80 opracowano dokumentację projektową remontu synagogi i adaptacji jej na muzeum Klimontowa i salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury. Na początku lat 90 z budżetu wojewody świętokrzyskiego i Ministerstwa Kultury i Sztuki wykonano najbardziej pilne zabiegi konserwatorskie. Jednak później wobec braku funduszy zaniechano dalszych prac. Obecnie synagoga stoi opuszczona.