AktualnościOgłoszenia

Dodatek węglowy

Szanowni Państwo,
można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych jednorazowo dla gospodarstwa domowego.

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2022 r. pod poz. 1974 ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, które obowiązuje od 21 września 2022 r.

Formularz wniosku o wypłatę tego dodatku jest już dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie oraz można go pobrać pod artykułem.

Należy pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a także jego podpisaniu.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami naszego Ośrodka pod numerem: 158661774 w godzinach od 730 do 1530.