Aktualności

Dotacja na usuwanie azbestu

26 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów podpisał umowę dotacji z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”. Kwota dotacji wynosi: 136 350.00 zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach – 68 175.00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 68 175.00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.