Nowości

Dotacja w ramach konkursu „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”

Gmina Klimontów w ramach konkursu pn. „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego otrzymała dotację w wysokości 12 000.00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wsparcie funkcyjności obszarów wiejskich poprzez wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno–kulturalne”. Całkowity koszt projektu wynosi 17 500.00 zł.

11 lipca 2023r. w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu odbyło się uroczyste podpisanie umowy, w którym udział wzięli: Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa i Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa oraz Edward Przytuła – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów. Dzięki otrzymanym środkom w sołectwach: Nawodzice, Pęchów, Olbierzowice, Zakrzów i Konary zaplanowano doposażenie miejsc spotkań mieszkańców wsi. Celem konkursu było umożliwienie zainicjowania oraz udzielenia dalszego wsparcia na tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi, ochronę ludności i bezpieczeństwa mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej oraz działań na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych.

Podpisanie umowy dotacji w ramach konkursu „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego