Nowości

Dożynki sołeckie w Nawodzicach

Jak co roku w sierpniu Nawodzicach w niedzielę czwartego sierpnia odbyły się Dożynki Sołeckie współfinansowane z projektu „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie” w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem sprzed budynku świetlicy w Nawodzicach do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta przez ks. prałata Andrzeja Wierzbickiego w koncelebrze z ks. kan. Zbigniewem Kurasem – miejscowym proboszczem. Po zakończonej mszy barwny korowód przy dźwiękach kapeli przeszedł na plac, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości dożynkowych. Gospodarze dożynek – Radny Gminy Klimontów Robert Orłowski wraz z Prezes Kółka Rolniczego w Nawodzicach Grażyną Muchą przywitali wszystkich gości. Starostowie Dożynek – Pani Justyna Orłowska i Pan Marek Miegoń tradycyjnie przekazali na ręce Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego chleb upieczony z mąki zbóż z tegorocznych zbiorów. Następnie kolejno wystąpili Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, Andrzej Swajda Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Lipiński Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu. Po przemówieniach, prezentacji gospodarzy dożynek i ośpiewaniu wieńca dożynkowego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach rozpoczęła się część artystyczna. Przed publicznością wystąpili dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. Następnie przeprowadzono szereg zabaw konkursów dla dzieci. W tym roku Rolnikiem Nawodzic został Sylwester Michta dla którego nagrodę ufundowali Państwo Monika i Przemysław Zieja z Klimontowa. Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Nawodzice. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc przy organizacji Dożynek Sołeckich.