Aktualności

Informacja dot. realizacji projektu

Kółko Rolnicze w Nawodzicach w partnerstwie z Gminą Klimontów od 4 lutego do 31 maja 2019 r. realizuje projekt „Klimontowska Palma Wielkanocna – tradycją kultywowaną w czasie gminnego śniadania wielkanocnego” w ramach Projektu Grantowego „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej” w ramach realizacji LSR przedsięwzięcie 2.1.1 „Aktywizacja i integracja mieszkańców- łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu”. Środki na te zadania pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach wdrażanej przez LGD Ziemi Sandomierskiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną (LSR). Celem projektu są działania integrujące wielopokoleniowe grupy społeczne zamieszkujące obszar Gminy Klimontów. W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty tradycyjnego wyplatania palm wielkanocnych oraz warsztaty tradycyjnych potraw wielkanocnych. Podczas trwania warsztatów planujemy przeprowadzić prelekcję nt. popularyzacji wiedzy zachęcającej mieszkańców gminy do wzięcia udziału w realizowanych projektach z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto ogłoszone zastaną również konkursy na najładniejszą palmę wielkanocną i najlepszą potrawę wielkanocną. Podsumowaniem projektu będzie organizacja Gminnego Śniadania Wielkanocnego podczas którego zostanie zorganizowana wystawa palm i degustacja potraw wielkanocnych.

Grant finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”.

Loga LGD, UE, Leader, PROW„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”