AktualnościOgłoszenia

Informacja dot. składania wniosków na zakup węgla

Mieszkańcy Miasta i Gminy Klimontów mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.).

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Kolejność zakupu i odbioru węgla zależy od daty złożenia wniosku. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Klimontów na bieżąco będzie informował o sprzedaży paliwa stałego.

Kwota pozostaje bez zmian. Cena na 1 tonę paliwa stałego wynosi 1 800.00 zł.